Филтър
Заглавие: Автор: Издателство:

Цена:
От: До:

Категории
Издателства

Български език за чужденци
Bulgarian for foreigners

Подреди по:
ЗАЕДНО!  Литература за 7. клас
Изданието е третото от поредицата за обучение по литература на учениците от 7. клас в училищата в чужбина.

Цена: 34.90 лв.
ЗАЕДНО!   Български език за 6. клас
Авторски колектив:

Проф. д-р Ангел Петров

ръководител на Катедрата по методика на обучението по български език, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“
автор на монографии и статии по методика на обучението по български език, съв
Цена: 34.90 лв.
ЗАЕДНО!  Литература за 6. клас
Автор:

Илияна Кръстева

дългогодишен преподавател по български език и литература, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, София; главен учител
дългогодишен член на екип за разработване на учебна литература, автор на учебниците по литература на издателство „Кл
Цена: 34.90 лв.
Заедно!  Литература за 5. клас за обучението, организирано в чужбина.
Учебното съдържание е структурирано в лесни за възприемане урочни структури – за нови знания и работа с изучаваните в 5. клас текстове и теми за упражнения.

Цена: 34.90 лв.
 ЗАЕДНО!  Български език за 5. клас за обучението, организирано в чужбина
Авторски колектив:

Проф. д-р Ангел Петров

ръководител на Катедрата по методика на обучението по български език, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“
автор на монографии и статии по методика на обучението по български език, съв
Цена: 34.90 лв.
ЗАЕДНО! Български език и литература за 4. клас за обучението, организирано в чужбина
Това помагало е последната – четвърта част, която завършва цялостната авторска система за обучение и овладяване на български език в чуждоезикова среда.

Цена: 34.90 лв.
ЗАЕДНО!     Български език и литература за 3. клас за обучението, организирано в чужбина
Авторски колектив:

Авторският екип е един и същ за четирите помагала от системата. Това дава възможности за реализирането на единна концепция за лесно овладяване на езика и правилното му прилагане в ежедневната речева комуникация.Цена: 34.90 лв.
ЗАЕДНО! Български език и литература за 2. клас за обучението, организирано в чужбина
Авторски колектив:

Авторите са един и същи за цялата система за създаване на пособия за обучение по БЕЛ като роден, което осигурява единство на обучителната идея и нейното ефективно и последователно реализиране.
Цена: 34.90 лв.
Заедно!: Буквар и читанка за 1. клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина
Авторски колектив:

Авторите са университетски преподаватели по методика на обучението по БЕЛ като роден и втори език и дългогодишни начални учители с много опит; имат одобрени от МОН учебни комплекти за 1. – 4. клас за обучение по БЕЛ в България и чужб
Цена: 34.90 лв.
Здравейте! : Учебник по български език за чужденци : С1–С1+
Учебник по български език за чужденци: С1–С1+“
Цена: 60.00 лв.
ЗАЕДНО Български език за 1. клас като втори език за ниво А1.1
Учебно помагало за подпомагане на обучението по български еик и литература, организирано в чужбина.
Цена: 22.90 лв.
ЗАЕДНО Български език за 2. клас като втори език за ниво А1.2
Учебно помагало за подпомагане на обучението по български еик и литература, организирано в чужбина
Цена: 22.90 лв.

Онлайн книжарница