Филтър
Заглавие: Автор: Издателство:

Цена:
От: До:

Категории
Издателства

Сподели във Facebook

История и цивилизации за 11. клас за профилирана подготовка. Модул 1

Автор: Даниел Вачков, Петър Делев, Ана Рабаджийска, Илия Илиев
Издателство: Клет България
Година: 2022
ISBN: 9789543447367
Брой страници: 192
Тегло:
Формат:
Нов
Цена: 19.90 лв.

Анотация

Учебното съдържание е разработено чрез кратко поднесена теоретична информация и система от рубрики за нейното практическо осмисляне и интерпретиране. Оптималният обем на учебниците и практическата насоченост на въпросите и задачите за работа с текст, коментар и дискусия дават възможност на учениците да се чувстват уверени при решаване на конкретни житейски ситуации. Усвояването на новите знания е тясно свързано с развитието на умения за критическо мислене, самостоятелно обработване на информация и преценка на ценностите в глобализиращия се свят. Предложен е набор от проверени източници на информация по широк кръг от проблеми на съвременната история. Работата с исторически документи, текстове, изображения, таблици, схеми и картографски материали е ориентирана към прилагането на проблемно-тематичния подход и реализиране на продуктово базираното обучение. Учениците имат възможност да прилагат наученото, като събират, обработват и анализират информация от различни исторически източници, формират собствено мнение, дискутират и аргументират тезите си по конкретни исторически въпроси и проблеми, работят по проекти и създават различни текстове. История и цивилизации, ПП Модул 1. „Власт и институции“ Съдържа всички теми от модул 1 на учебната програма за 11. клас. Ресурси за практически дейности – алгоритми за извършване на проучване, дискусия, дебат, индивидуална и групова проектна дейност и т.н. Възможност за реализиране на важни междупредметни връзки със задължителните и профилиращите предмети в 11. клас.

Онлайн книжарница