Филтър
Заглавие: Автор: Издателство:

Цена:
От: До:

Категории
Издателства

Сподели във Facebook

Английска граматика

Автор: Весела Кацарова, Цонка Василева
Издателство: Летера
Година:
ISBN: 9786191790210
Брой страници: 304
Тегло:
Формат:
Нов
Цена: 18.00 лв.

Анотация

Практическа английска граматика за ученици от средните училища и гимназиите с преподаване на английски език, за кандидат-студенти, студенти, преподаватели и всички, които изучават езика. Предимства: – Всички необходими обяснения са на български език, преведени са и повечето примери. – Взети са предвид характерните трудности, които българите срещат при изучаването на английски език. – Ясна структура, точни и ясни обяснения, много граматични таблици. – Голямо разнообразие от упражнения. – Модерен дизайн и оригинални илюстрации. – Ключ с отговори – позволява пособието да се използва много успешно при самообучение и самоподготовка за изпити.
Ключът с отговорите е на сайта на издателството. Структура: – Съдържа 19 раздела, включващи различен брой теоретични части: Съществително име; Членуване; Прилагателно име; Наречие; Местоимения; Числителни имена; Глагол; Глаголни времена; Залог; Съгласуване на времената; Пряка и непряка реч; Наклонения; Нелични глаголни форми; Предлози; Съюз; Просто изречение; Главни части на изречението; Второстепенни части на изречението; Сложно изречение. – След всяка теоретична част, която разглежда съответната граматична или синтактична единица, има много разнообразни упражнения за овладяване и затвърждаване на новия материал. – Приложения: – таблици за спрежение на глагола в действителен и страдателен залог; – таблица на неправилните глаголи; – списък на думи и изрази, след които се употребяват определени предлози и някои често използвани фразеологични глаголи.

Онлайн книжарница