Филтър
Заглавие: Автор: Издателство:

Цена:
От: До:

Категории
Издателства

Сподели във Facebook

ЗАЕДНО Български език за 1. клас като втори език за ниво А1.1

Автор: Светозара Халачева, Йовка Дапчева
Издателство: Клет България
Година: 2019
ISBN: 9789541814574
Брой страници:
Тегло:
Формат:
Нов
Цена: 22.90 лв.

Анотация

Учебното помагало ЗАЕДНО за първи клас е насочено към постигане на ниво А1.1. (по Общата европейска езикова рамка) на владеене на българския език. Основните езикови проблеми, които се изясняват в помагалото, са: - лични местоимения - именни форми; - глаголът „съм“ - сегашно време - съществително име - род и число; - глаголите „имам/ нямам“ - сегашно време; - въпросителни изречения с въпросителни частици и местоимения - бройни числителни. Отличителна черта на помагалото е постигането на оптимален баланс при формирането на двете групи речеви умения: рецептивни (слушане и четене) и продуктивни (писане и говорене). Структурата на всяка от темите включва разнообразни дейности и задачи за: - слушане и слушане и повтаряне; - слушане и писмено попълване на пропуснати думи в текста; - четене, свързано не само с установяване на буквено-звуковите отношения, но и със формиране на умения за възприемане и преработка на цялостния диалог/текст. - говорене със смяна на ролите - продуциране на монологична или диалогична реч, която винаги е свързана с темата на вече представен диалог/текст. - пряко свързване на езиковия материал със знания за България - проверка на степента на усвояване на езикови единици. Успешното формиране на основните комуникативни компетентности е пряко свързано и с правилно подбраните теми на урочните единици - В зоопарка; Аз и другите; Кой е това?; Какво е това?; Любопитен съм; Хайде да играем; В училище. Използван е атрактивен и полезен елемент за успешното автоматизиране на езиковите единици - папагал, който повтаря определени фрази, характерни за конкретната комуникативна ситуация. Задържането на вниманието на учениците е постигнато, чрез редуване на различни по трудност задачи. Особен акцент в учебното помагало за първи клас се поставя върху подходящото и еднозначно визуализиране на лексикални/морфологични/синтактични проблеми. Това е постигнато, чрез обособяване на специални секции за представяне на граматическото правило и за насочване на вниманието върху специфични езикови форми или употреби. Успешното изпълнение на задачите в посочената по-горе последователност за всички модули на урочната единица е солидна основа за формиране на комуникативно-речевите компетентности по български език за ниво А1.1.

Онлайн книжарница