Филтър
Заглавие: Автор: Издателство:

Цена:
От: До:

Категории
Издателства

Сподели във Facebook

ЗАЕДНО Български език за 2. клас като втори език за ниво А1.2

Автор: Светозара Халачева, Пенка Михайлова, Румяна Йорданова
Издателство: Клет България
Година: 2019
ISBN: 9789541814581
Брой страници:
Тегло:
Формат:
Нов
Цена: 22.90 лв.

Анотация

Учебното помагало е насочено към постигане на ниво А1.2. (по Общата европейска езикова рамка) на владеене на българския език. Основните езикови проблеми, които се изясняват в него, са: - показателни местоимения; - лични местоимения - винителни форми; - глагол „съм“ - минало и бъдеще време; - членуване на съществителни имена; - предлози; - бройна форма на съществителни имена. Всяка от езиковите категории се усвоява в контекста на формирането на четирите основни комуникативно-речеви умения: слушане, четене, писане и говорене. За успешното развиване на умението за слушане с разбиране е разработена система от задачи, подредени в следната последователност: - възприемане на различни звукове, височини на тонове, паузи и т.н., които под формата на звукови вълни навлизат в сетивните органи; - смислово разпознаване на звукови единици или фонеми, в резултат на което те се свързват с определени значения на думи; - свързване на отделните звукови елементи в едно цяло и умелото им използване в конкретната речева ситуация; - проверка и коригиране. Структурата на урочните единици е съобразена с изискването за баланс при формиране на различните типове речеви умения. Усвояването на прагматичния аспект на тези езикови единици пък се проверява чрез задачи съответно за четене и писане по същия или подобен текст. Упражненията за писане са организирани така, че да осигурят формиране на следните компетентности за писане на кратки съобщения и на лична информация и описание на предмети от ежедневието. В помагалото са представени по-усложнени текстове за четене на глас и на наум, като акцентът е поставен върху създаване на първоначални умения за глобално и за детайлно разбиране на текста/диалога. Развиването на комуникативно-речевите умения е подпомогнато от тематичната характеристика на урочните единици – Междучасие; Закуска; обяд, вечеря; На гости; Празник в училище; Календар; Ваканция. По-богатият лексикален запас дава възможност за поставяне на задачи за говорене във всеки модул от урока. При това упражненията за говорене по опори постепенно се изравняват със задачите за самостоятелна говорна продукция, макар и в ограничен обем. Помагалото предлага функцианален визуален стимул, който подпомага успешното автоматизиране на езиковите единици - папагалът във всеки урок повтаря определени фрази, характерни за конкретната комуникативна ситуация. Лингвокултурният аспект в обучението се реализира основно чрез кратки текстове за описание, придружени с атрактивно визуализиране на съответния обект. Изключително полезна за учениците е възможността в края на всеки урок да проверят степента на усвоените езикови единици чрез разнообразни обобщителни лексикални и граматически задачи. Изпълнение на задачите за всички модули на урочната единица е солидна основа за формиране на комуникативно-речевите компетентности по български език за ниво А1.2.

Онлайн книжарница