Филтър
Заглавие: Автор: Издателство:

Цена:
От: До:

Категории
Издателства

Сподели във Facebook

„VEAMOS, ENTENDAMOS, APRENDAMOS! Да видим, да разберем, да се научим!

Автор: Мария Митева
Издателство: Атеа Букс
Година: 2022
ISBN: 9786197624113
Брой страници: 420
Тегло:
Формат: 22,00/29,50 см.
Нов
Цена: 39.00 лв.

Анотация

„Veamos, entendamos, aprendamos” (VEA– Да видим, да разберем, да се научим!) визуализира основните правила и особеностите на испанския, един от най-популярните езици, говорен от милиони хора в света. В помагалото чрез примери и сравнения са представени морфологическите и синтактичните категории. Благодарение на многото формули и илюстрации книгата предлага бърз и модерен метод в изучаването на езика. „VEA” може да се използва както по време на занятията по испански, така и при самоподготовка или при индивидуално изучаване на езика. Книгата представя: • Правила за поставяне на ударението; • Морфология: съществително име, членни форми, прилагателно име, числително име, наречие, глагол. В частта, посветена на испанския глагол, се представят основните му характеристики, тринадесетте глаголни времена в съвременния испански с техните граматически и модални значения и употреби, повелителното наклонение и неличните глаголни форми. Сравняват се употребите на глаголните времена, изяснен е въпросът за съгласуването им в различните планове - актуален и неактуален - на речта, показва се преминаването от изявително в подчинително наклонение на глагола и обратно; • Синтаксис: просто изречение, сложно съчинено изречение, сложно съставно изречение, страдателен залог, глаголни перифрази. Голямо внимание е отделено на различните видове сложни съставни изречения. Включеният материал покрива изискванията на Европейската езикова рамка, от ниво А1 до ниво С1. Помагалото ще бъде полезно и ще улесни работата не само на изучаващите езика, но и на колегите преподаватели по испански.

Онлайн книжарница