Филтър
Заглавие: Автор: Издателство:

Цена:
От: До:

Категории
Издателства

Сподели във Facebook

Учебник по гръцки език: Новогръцки език за напреднали

Автор: Стойна Пороманска
Издателство: Ровита
Година: 2020
ISBN: 9789548914413
Брой страници: 416
Тегло: 0.56
Формат:
Нов
Цена: 26.00 лв.

Анотация

Учебник по гръцки език: Новогръцки език за напреднали
Гръцко-български текстови паралели

След издаването на учебника "Новогръцки за начинаещи" (изд. Отворено общество, София, 1995) и използването му в продължение на няколко години в университетите, в които се изучава новогръцки език, стигнахме до извода, че след усвояване на базовите, т. нар. фонови знания, обучаемите се нуждаят от учебник, който да им позволи да задълбочат познанията си в областта на съвременния гръцки текст и с помощта на преподавателя непрекъснато да подобряват комуникативните си умения. Не трябва да се забравя, че автентичният актуален текст е най-добрият стимул за произвеждане на реч. Чрез текста се усвояват и реалните в страната на изучавания език, които много често са различни от тези в страната, в която живеят обучаемите. Учебникът по чужд език за възрастни обучаеми трябва да съдържа интересна информация и да е богат на съвременни езикови форми. В съответствие с изискванията на съвременното чуждоезиково обучение се обърнахме изцяло към автентични новогръцки и български текстове, които в повечето случаи засягат сходна тематика. Благодарение на това изучаващите новогръцки език ще могат да намерят лексикални паралели, които отразяват сходни явления. Разбира се, необходимо е да се открият в текстовете езиковите средства, които отразяват различни реалии и които принадлежащите към различни култури съвременни хора трябва да са в състояние да отразяват със средствата на изучавания език. Учебникът се състои от две части. Първа част съдържа разделите, отнасящи се до актуалната тематика, свързана с най-важните сфери на обществения живот в Гърция и България. Втора част обхваща разделите, отнасящи се до географията на Гърция, историята, културната тематика и държавното устройство. Преподаватели и обучаеми ще намерят препратки, отнасящи се и до България.

Онлайн книжарница